پکیج های ارسال پیامک

پنل پایه سامانه پیامک تایپ اس ام اس

25,000 تومان

توضیحات

امکانات پکیج

 • امکانات اولیه

  امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکیارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوهارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارتارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتیارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسلارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوهارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالیگزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایرانارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

  جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهرارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغلارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیتارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTSارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شمارهارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

  نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفندفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفنگروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفنارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفنارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفنعضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفنلغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکیپیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتیپاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زمانداریادآوری زماندار
 • پیامک سر رسیدپیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

  تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندیارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدیارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دارارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظرارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دارارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکینظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکیآزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکیبرگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشیتایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوانارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شمارهارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکینوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامکتحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکیارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندارپاسخ زماندار
 • لیست ویژهلیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

  ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتیارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارتارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

  وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویسدسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتیوب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویسمستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکیآزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به urlانتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتیوب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

  تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیلپشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانهراهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکارایجاد همکار
 • شارژ آنلاین سامانهشارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایلارسال از موبایل
 • ایمیل پیامکایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایلانتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

  خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوهخطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایلخط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیهقابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواهخرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  تعرفه ها (بر اساس تومان)

 • هزینه دریافت پیامکهزینه دریافت پیامک
 • تعرفه پیامک اپراتور 50001تعرفه پیامک اپراتور 50001
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000
 • تعرفه پیامک اپراتور 2000تعرفه پیامک اپراتور 2000
 • تعرفه پیامک اپراتور 021تعرفه پیامک اپراتور 021
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)
 • تعرفه پیامک BTSتعرفه پیامک BTS
 • تعرفه پیامک خدماتیتعرفه پیامک خدماتی
 • پیامک هدیهپیامک هدیه
 • هزینه تمدید سامانههزینه تمدید سامانه
 • قیمت سامانهقیمت سامانه
 • پایه

 • 25

  500 پیامک رایگان

 • امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زماندار
 • پیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندار
 • لیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکار
 • شارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایل
 • ایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  پایه

 • هزینه دریافت پیامکرایگان
 • تعرفه پیامک اپراتور 5000112.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 300017.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 200017.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 02112.8
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)2.1
 • تعرفه پیامک BTS18
 • تعرفه پیامک خدماتی12.1
 • پیامک هدیه500 عدد
 • هزینه تمدید سامانهرایگان
 • قیمت سامانه25000

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پنل پایه سامانه پیامک تایپ اس ام اس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *