جزئیات پکیج های پیامک سامانه تایپ اس ام اس

امکانات و تعرفه‌های ما را مقایسه کنید
 • امکانات اولیه

  امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکیارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوهارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارتارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتیارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسلارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوهارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالیگزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفقبازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایرانارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

  جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهرارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغلارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیتارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTSارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شمارهارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

  نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفندفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفنگروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفنارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفنارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفنعضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفنلغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکیپیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتیپاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زمانداریادآوری زماندار
 • پیامک سر رسیدپیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

  تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندیارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدیارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دارارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظرارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دارارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکینظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکیآزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکیبرگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشیتایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوانارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شمارهارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکینوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامکتحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکیارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندارپاسخ زماندار
 • لیست ویژهلیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

  ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتیارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارتارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

  وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویسدسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتیوب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویسمستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکیآزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به urlانتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتیوب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

  تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیلپشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانهراهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکارایجاد همکار
 • شارژ آنلاین سامانهشارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایلارسال از موبایل
 • ایمیل پیامکایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایلانتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

  خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوهخطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایلخط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیهقابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواهخرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  تعرفه ها (بر اساس تومان)

 • هزینه دریافت پیامکهزینه دریافت پیامک
 • تعرفه پیامک اپراتور 50001تعرفه پیامک اپراتور 50001
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 3000
 • تعرفه پیامک اپراتور 2000تعرفه پیامک اپراتور 2000
 • تعرفه پیامک اپراتور 021تعرفه پیامک اپراتور 021
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)
 • تعرفه پیامک BTSتعرفه پیامک BTS
 • تعرفه پیامک خدماتیتعرفه پیامک خدماتی
 • پیامک هدیهپیامک هدیه
 • هزینه تمدید سامانههزینه تمدید سامانه
 • قیمت سامانهقیمت سامانه
 • پایه

 • 25

  500 پیامک رایگان

 • امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زماندار
 • پیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندار
 • لیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکار
 • شارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایل
 • ایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  پایه

 • هزینه دریافت پیامکرایگان
 • تعرفه پیامک اپراتور 5000112.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 300017.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 200017.1
 • تعرفه پیامک اپراتور 02112.8
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)2.1
 • تعرفه پیامک BTS18
 • تعرفه پیامک خدماتی12.1
 • پیامک هدیه500 عدد
 • هزینه تمدید سامانهرایگان
 • قیمت سامانه25000
 • اقتصادی

 • 59

  700 پیامک رایگان

 • امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زماندار
 • پیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندار
 • لیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکار
 • شارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایل
 • ایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  اقتصادی

 • هزینه دریافت پیامکرایگان
 • تعرفه پیامک اپراتور 5000111.3
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 300015.9
 • تعرفه پیامک اپراتور 200015.9
 • تعرفه پیامک اپراتور 02111.9
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)1.9
 • تعرفه پیامک BTS15.9
 • تعرفه پیامک خدماتی11.3
 • پیامک هدیه700 عدد
 • هزینه تمدید سامانهرایگان
 • قیمت سامانه59000
 • شرکتی

 • 129

  1500 پیامک رایگان

 • امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکیCan be extended to 250 Tests
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زماندار
 • پیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندار
 • لیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکار5
 • شارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایل
 • ایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  شرکتی

 • هزینه دریافت پیامکرایگان
 • تعرفه پیامک اپراتور 5000110.2
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 300014.5
 • تعرفه پیامک اپراتور 200014.5
 • تعرفه پیامک اپراتور 02110.8
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)1.8
 • تعرفه پیامک BTS14.5
 • تعرفه پیامک خدماتی10.2
 • پیامک هدیه1500 عدد
 • هزینه تمدید سامانهرایگان
 • قیمت سامانه129000
 • تجاری

 • 279

  2500 پیامک رایگان

 • امکانات اولیه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک انبوه
 • ارسال پیامک با سیم کارت
 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک از فایل اکسل
 • ارسال پیامک صوتی انبوه
 • گزارش پیامک های ارسالی
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • ارسال پیامک به خارج از ایران
 • جذب مشتری

 • ارسال بر اساس محله، منطقه و شهر
 • ارسال بر اساس مشاغل
 • ارسال به کد پستی (همراه اول و ایرانسل)
 • ارسال بر اساس نقشه (پیامپ)
 • ارسال بر اساس سن و جنسیت
 • ارسال بر اساس دکل BTS
 • ارسال با تفكيک پیش شماره
 • نگهداری مشتری

 • دفترچه تلفن
 • گروه بندی دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک به دفترچه تلفن
 • ارسال هوشمند پیامک به دفترچه تلفن
 • عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • لغو عضویت خودکار در دفترچه تلفن
 • پیامک مناسبت و یادآور پیامکی
 • پاسخ خودکار بر اساس پیامک دریافتی
 • یادآوری زماندار
 • پیامک سر رسید
 • تعامل با مشتری

 • ارسال زمان بندی
 • ارسال هوشمند کلمات کلیدی
 • ارسال هوشمند زمان دار
 • ارسال متناظر
 • ارسال متناظر زمان دار
 • نظرسنجی و قرعه کشی پیامکی
 • آزمون ساز پیامکی
 • برگذاری مسابقه پیامکی
 • تایید کد های دریافتی و قرعه کشی
 • ارسال خودکار کد خوان
 • ارسال خودکار شماره
 • نوبت دهی پیامکی
 • تحلیلگر و فیلتر پیامک
 • ارسال کارت ویزیت الکترونیکی
 • پاسخ زماندار
 • لیست ویژه
 • ارسال پیامک به بلک‌لیست

 • ارسال پیامک با خط خدماتی
 • ارسال پیامک با سیم‌کارت
 • وب سرویس و API

 • دسترسی کامل به وب سرویس
 • وب سرویس صوتی
 • مستندات وب سرویس
 • آزمایشگاه افزونه پیامکی
 • انتقال پیامک دریافتی به url
 • وب سرویس خدماتی
 • تنظیمات و پشتیبانی

 • پشتیبانی تلفنی، آنلاین و ایمیل
 • راهنمای آنلاین سامانه
 • ایجاد همکارنامحدود
 • شارژ آنلاین سامانه
 • تراکنش های مالی (ریز جزئیات هزینه ها)
 • ارسال از موبایل
 • ایمیل پیامک
 • انتقال پیامک به موبایل
 • خطوط عمومی و اختصاصی

 • خطوط 6 و 8 رقمی ارسال انبوه
 • خط اختصاصی هدیه 50001 (14 رقمی)
 • خط اختصاصی هدیه متناظر با شماره موبایل
 • قابلیت انتخاب خطوط اختصاصی هدیه
 • خرید آنلاین خط اختصاصی دلخواه
 • تعرفه ها (بر اساس تومان)

  تجاری

 • هزینه دریافت پیامکرایگان
 • تعرفه پیامک اپراتور 500019.4
 • تعرفه پیامک اپراتور 1000 و 300013.3
 • تعرفه پیامک اپراتور 200013.3
 • تعرفه پیامک اپراتور 0219.9
 • تعرفه پیامک صوتی (ثانیه)1.6
 • تعرفه پیامک BTS13.3
 • تعرفه پیامک خدماتی9.4
 • پیامک هدیه2500 عدد
 • هزینه تمدید سامانهرایگان
 • قیمت سامانه279000
کلیه پکیج های پیامک تایپ اس ام اس دائمی بوده و مبلغ پنل تنها یک بار دریافت می‌گردد و نیاز به تمدید سالیانه ندارد.

سوالات متداول

پاسخ به برخی از سوالات متداول شما عزیزان در رابطه با خرید پنل پیامک تایپ اس ام اس

پنل اس ام اس چیست؟

سامانه پیام کوتاه، یک نرم افزار اینترنتی تحت وب مانند جیمیل،دراپ پاکس و… است که شما از طریق مرورگر (گوگل کروم، فایرفاکس، اینترنت اکسپلورر) یا اپلیکیشن موبایل با نام کاربری و کلمه عبور وارد سامانه پیامکی ‌می‌شوید و به صورت انبوه (یا حتی تکی) و به شیوه‌های مختلف پیامک ارسال کنید، اگر در مورد نحوه ارسال پیامک تبلیغاتی اطلاعی ندارید پیشنهاد می‌کنیم مقاله چگونه پیامک تبلیغاتی بفرستم را مطالعه کنید.

تفاوت بسته‌های پنل پیامک چیست؟

تفاوت اصلی بسته‌های سامانه پیام کوتاه در تعرفه ارسال پیامک می ‌باشد و هرچه قیمت پنل اس ام اس بیشتر می‌شود، امکانات پنل پیامکی افزایش یافته و تعرفه ارسال اس ام اس کاهش می‌یابد.

اگر قصد شما استفاده طولانی مدت با ارسال تعداد پیامک بالا می‌باشد پیشنهاد ما بسته پنل پیامک شرکتی و پنل اس ام اس تجاری است اما اگر احساس می کنید تعداد پیامک کمتری را ارسال می‌کنید می توانید پنل پیامک اقتصادی را تهیه نمایید.

آیا امکان ارتقاء سامانه پیامک وجود دارد؟

بله، شما هر زمان که بخواهید می‌توانید با پرداخت مابه تفاوت پنل اس ام اس خود را به بسته‌های بالاتر ارتقاء دهید تا تعرفه ارسال پیامک شما کاهش یابد و امکانات پنل پیامکی شما افزایش یابد.

دقت داشته باشید در صورت ارتقا پنل اس ام اس پیامک‌های هدیه شما افزایش نمی‌یابد.

تفاوت اپراتور 1000،2000،5000 و... در چیست؟

همانطور که برای تلفن همراه اپراتورهای متفاوتی (ایرانسل و همراه اول و رایتل و تالیا) وجود دارد برای خطوط اختصاصی سامانه پیامکی نیز اپراتورهای مختلفی با سرشماره‌های (1000،2000،3000،5000 و خط ثابت 021 و 026) وجود دارد که هرکدام کیفیت و تعرفه ارسال پیامک متفاوتی دارند.

برای اینکه در مورد اپراتورهای سامانه پیام کوتاه اطلاعات بیشتری را داشته باشید، ما پیشنهاد می‌کنیم که صفحه “تعرفه خرید خط اختصاصی” را مشاهده نمایید.

آیا برای استفاده از سامانه پیامکی نیاز به سخت افزار خاصی است؟

سامانه پیامک یک نرم افزار تحت وب است، بنابراین برای استفاده از پنل اس ام اس نیاز به هیچ سخت افزار ندارید؛ شما می توانید با استفاده از لپتاپ،کامپیوتر شختصی، موبایل، تبلت به طور کلی هر وسیله ای که به اینترنت وصل شود از پنل اس ام اس استفاده نمایید

اگر می‌خواهید در مورد سامانه پیامک اطلاعات بیشتری داشته باشید مقاله پنل اس ام اس چیست را مطالعه نمایید.

با خرید سامانه پیامک چه تعداد پیامک می‌توانم ارسال کنم؟

بسته‌های پنل اس ام اس هیچ محدودیتی در ارسال پیامک نداشته و شما می‌توانید روزانه به صورت نامحدود پیامک انبوه تبلیغاتی یا پیامک از طریق وب سرویس  ارسال کنید.

هرکدام بسته‌های پنل پیامک تعدادی پیامک هدیه دارند و بعد از اتمام پیامک هدیه می‌بایست پنل اس ام اس را به صورت آنلاین یا کارت به کارت شارژ نمایید تا بتوانید پیامک ارسال نمایید.

برای فعال سازی پنل اس ام اس چه مدارکی لازم است؟

شما با تکمیل فرم ثبت نام بدون ارائه هیچ مدرکی، می‌توانید پنل اس ام اس را خریداری نمایید.

بعد از خرید پنل اس ام اس برای فعال سازی سامانه پیامک از داخل سامانه پیامک با ارسال تصویر کارت ملی پنل پیامک شما فعال می‌شود.